This song by Jikamarie...on repeat! I'm tired!

****************************************

Kung ako lang ang papipiliin kung ibabalik ba ang kamay ng oras
O lilipad sa hangin upang silipin ang aking hinaharap
'Di magdadalawang isip gusto kong makausap ang sarili hm
Pero hanggang kailan ako mahihirapan ano kung walang kasiguraduhan
Ah basta gusto ko lang namang magpalutang-lutang
Magpatangay sa banayad na ihip ng hangin nakakapagod ang puro pangangamba
Kailangan ko yatang matutong huminga
Simula sa'king pagkabata palaging ginigipit ang sarili nakalimutan kong magpakasaya
Pero hanggang kailan ako mahihirapan ano kung walang kasiguraduhan
Ah basta gusto ko lang namang magpalutang-lutang
Magpatangay sa banayad na ihip ng hangin
Nakakapagod ang puro pangangamba
Kailangan ko yatang matutong huminga
Ano naman kung walang kasiguraduhan ano naman kung walang kasiguraduhan
Ano naman (ano naman kung walang kasiguraduhan)
Ano naman (ano naman kung walang kasiguraduhan)
Ayos lang ayos lang naman (ano naman kung walang kasiguraduhan)
Ayos lang naman (ano naman kung walang kasiguraduhan)
Ayos lang naman hm
Currently listening to: spotify
Currently reading: Transcendent Kingdom - Yaa Gyasi
Currently feeling: tired
Posted by princess_bride on December 28, 2021 at 07:26 PM | dance with me
Login to your account to post comment

You are not logged into your Tabulas account. Please login.