Entries for December, 2016

Seasons come and go

A thousand wishes on falling stars

A glass of wine to get through sleepless nights

The craving for a loving touch and tenderness

That strong facade crumbling down fast

A bucketful of tears, an empty space within

How do you unravel a lonely heart? - MGP

Currently reading: In the woods - Tana French
Currently feeling: lonely
Posted by princess_bride on December 7, 2016 at 11:21 AM | dance with me

sa pagpikit ng mga mata

at paglalim ng tulog na tila

inuugoy ng duyan

nagulat ako sa iyong pagdalaw

sa panaginip ko na parang totoo

nandoon ang pagtatanong sa isip

sa di inaasahang makita muli

ang iyong mga ngiti

ngunit kahit ito'y sa panaginip lang

salamat na din sa iyong pagdalaw

hanggang sa muling pagkikita kaibigan

Currently feeling: grateful
Posted by princess_bride on December 30, 2016 at 06:36 AM | dance with me
« 2016/11 · 2017/02 »